Images

Bao Vạn Đồng

Giới Hạn

 • Đẳng cấp nhân vật cấp : 50
 • Mỗi ngày hoàn thành tối đa : 50 nhiệm vụ

Phần Thưởng

 • Đối thoại với NPC Bao Vạn Đồng để nhận nhiệm vụ:

 • Hoàn thành mỗi nhiệm vụ sẽ nhận được 1 số phẩn thưởng nhỏ như : EXP, đồng khóa, bạc khóa, huyền tinh, cơ hội hủy bỏ nhiệm vụ
 • Hoàn thành các mốc nhiệm vụ trong ngày nhận thưởng :
 • 10 nhiệm vụ 1 Tàng Bảo Đồ, 1 Huyền Tinh 5, 2 vạn Bạc Khóa, 250.000 EXP, 1 điểm Hoạt Động
 • 20 nhiệm vụ 1 Huyền Tinh 5, 5 vạn Bạc Khóa, 250.000 Điểm Kinh Nghiệm, 1 điểm Hoạt Động
 • 30 nhiệm vụ 1 Huyền Tinh 5, 7 vạn Bạc Khóa, 2 vạn Đồng Khóa, 1 điểm Hoạt Động
 • 40 nhiệm vụ 1 Huyền Tinh 5, 5 vạn Đồng Khóa, 500.000 Điểm Kinh Nghiệm, 1 điểm Hoạt Động
 • 50 nhiệm vụ 1 Huyền Tinh 5, 10 vạn Bạc Khóa, 5 vạn Đồng Khóa, 1.000.000 Điểm Kinh Nghiệm, 1 điểm Hoạt Động
Hoàn thành nhiệm vụ Bao Vạn Đồng Đạt Mốc sẽ nhận thêm phần thưởng
· Đạt 500 nhiệm vụ nhận được 1 Túi 24 Ô
· Đạt 1000 nhiệm vụ nhận được 1 Dây Cương Thần Bí
· Đạt 1500 nhiệm vụ nhận được 1 Túi 24 Ô
· Đạt 2000 nhiệm vụ nhận được 1 Mã Bài Bôn Tiêu ( yêu cầu cấp 90 mới sử đụng được )
· Đạt 2500 nhiệm vụ nhận được 1 đá Chuyển Cường Hóa Trang Bị
· Đạt 3500 nhiệm vụ nhận được 2 Huyền tinh cấp 8
· Đạt 4000 nhiệm vụ nhận được 2 đá Chuyển Cường Hóa Trang Bị
· Đạt 4500 nhiệm vụ nhận được 1 Huyền tinh cấp 9
· Đạt 5000 nhiệm vụ nhận được 3 đá Chuyển Cường Hóa Trang Bị

Phần thưởng nhận tại NPC Lễ Quan

Danh Vọng Nghĩa Quân

 • Tăng danh vọng nghĩa quân bằng cách hoàn thành nhiệm vụ nghĩa quân
 • Sử dụng Lệnh Bài Nghĩa Quân
 • Danh vọng Nghĩa Quân đạt cấp tối đa là : Cấp 10
 • Danh vọng Nghĩa Quân dùng để mua trang bị tại NPC Quan Quân Nhu

 

Chúc Quý đồng đạo có những trải nghiệm vui vẻ.

 

Đế Vương Kiếm Thế.