Images

TÍNH NĂNG KHIÊU CHIẾN VÕ LÂM CAO THỦ

Khiêu chiến Võ Lâm Cao Thủ là hoạt động mang tính chất PK cực cao của game mang lại nhiều điều thú vị cho gamer

Khi thành công tiêu diệt boss Võ Lâm Cao Thủ tổ đội kết thúc sẽ nhận được rất nhiều phần thưởng

Phần Thưởng

Huyền tinh 3,4,5,6,7,8 không khóa

Đồng thường mỗi thành viên tổ đội tiêu diệt boss: 1 vạn đồng

Tiêu diệt boss hệ nào xác xuất rơi mảnh phong ấn hệ đó dùng để đổi phần thưởng ngẫu nhiên tại NPC Dã Luyện Đại Sư ( yêu cầu mỗi loại 2 mảnh khi đổi )

Tổ đội giết Boss Võ Lâm Cao Thủ nhận them điểm Hoạt Động ( dùng để mua tinh lực hoạt lực )

  • Tổ đội giết boss 55 : mỗi thành viên nhận 2 điểm Hoạt Động
  • Tổ đội giết boss 75 : mỗi thành viên nhận 3 điểm Hoạt Động
  • Tổ đội giết boss 95 : mỗi thành viên nhận 5 điểm Hoạt Động

VÕ LÂM CAO THỦ 55

Thời gian xuất hiện: 02h05, 09h35, 15h35, 19h35, 22h35 hàng ngày kể từ ngày thứ 3 khi Sever Open

Địa điểm xuất hiện

Võ Lâm Cao Thủ Thác Bạt Sơn Uyên

Bản Đồ: Tây Tháp Lâm
Võ Lâm Cao Thủ Mộc Vân Tuyết Sơn

Bản Đồ : Tây Bắc Lư Vĩ Đãng
Võ Lâm Cao Thủ Thủy Dương Liễu C:\Users\TuanPc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\thuy55.png Bản Đồ : Tây Long Hồ Huyễn Cảnh
Võ Lâm Cao Thủ Hỏa Vạn Lão Điên

Bản Đồ : Cữu Lão Động 2
Võ Lâm Cao Thủ Thổ Hình Bổ Đầu C:\Users\TuanPc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\tho55.png Bản Đồ : Giữa Yến Tử Ổ
Võ Lâm Cao Thủ Thổ Cao Sĩ Hiền

Bản Đồ :Trong Bách Hoa Trận

VÕ LÂM CAO THỦ 75

Thời gian xuất hiện: 02h05, 09h35, 15h35, 19h35, 22h35 hàng ngày khi Sever mở giới hạn cấp 79

Địa điểm xuất hiện

Võ Lâm Cao Thủ Kim Thần Thương Phương Vãn

Bản Đồ: Hoàng Lăng Đoàn Thị
Võ Lâm Cao Thủ Mộc Triệu Ứng Tiên C:\Users\TuanPc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\moc75.png Bản Đồ: Mê Cung Sa Mạc
Võ Lâm Cao Thủ Thủy Hương Ngọc Tiên C:\Users\TuanPc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\thuy75.png Bản Đồ: Cửu Nghi Khê
Võ Lâm Cao Thủ Hỏa Man Tăng Bất GIới Hòa Thượng

C:\Users\TuanPc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\hoa75.png

Bản Đồ: Thục Cương Sơn
Võ Lâm Cao Thủ Thổ Nam Quách Nho

C:\Users\TuanPc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\tho75.png

Bản Đồ: Kê Quán Động

VÕ LÂM CAO THỦ 95

Thời gian xuất hiện: 15h35, 19h35, 22h35 hàng ngày khi Sever mở giới hạn cấp 99

Địa điểm xuất hiện

Võ Lâm Cao Thủ Kim Như Tiểu Thúy Bản Đồ: Sắc lặc Xuyên
C:\Users\TuanPc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\moc95.png

Võ Lâm Cao Thủ Mộc Trương Thiện Đức

Bản Đồ: Hoa Sơn
Võ Lâm Cao Thủ Thủy Giả Dật Sơn Bản Đồ: Phong Đô Quỷ Thành
Võ Lâm Cao Thủ Hỏa Ô Sơn Thanh Bản Đồ: Giả Dụ Quan
C:\Users\TuanPc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\tho95.png

Võ Lâm Cao Thủ Thổ Trần Vô Mệnh

Bản Đồ:Vũ Di Sơn

Chúc Quý đồng đạo có những trải nghiệm vui vẻ.

 

Đế Vương Kiếm Thế.