Images

Cường hóa Trang Bị

 • Các bạn tìm gặp NPC Dã Luyện Đại Sư tại các thành thị và tân thủ thôn

https://i.imgur.com/sYu2cdI.jpg

 • Chọn dòng Cường hóa Trang Bị

https://i.imgur.com/DQao47C.jpg

 • Ở đây chọn tiếp sử dụng Bạc hay Bạc khóa

https://i.imgur.com/6T7IayD.jpg

 • Đặt trang bị cần cường hóa và huyền tinh để hệ thống tính tỉ lệ, có 2 phần cần lưu ý:
  • Thu bạc/bạc khóa: Là số bạc/bạc khóa mà các bạn cần có
  • Dự đoán tỉ lệ cường hóa: Là tỉ lệ thành công, dưới 100% đều có TỈ LỆ THẤT BẠI BAO GỒM CẢ 99%

https://i.imgur.com/DAMYIwz.jpg

 • Để gia tăng tỉ lệ thành công cần bỏ nhiều Huyền Tinh vào hơn

https://i.imgur.com/nFGzrNH.jpg

Giới hạn Cường Hóa Trang Bị

 • Ở mỗi trang bị đều có giới hạn mà có thể cường hóa được, ví dụ như trang bị dưới đây cường hóa tối đa là +12

https://i.imgur.com/aDfYum2.jpg

 • Trên mỗi trang bị đều ghi những thông số cần lưu ý như:
  • Chưa luyện hóa / Đã luyện hóa / Không thể luyện hóa
  • Yêu cầu cấp
  • Cấp trang bị
 • Phòng cụ bao gồm: Nón, Áo, Lưng, Tay và Giày
 • Trang sức bao gồm: Liên, Nhẫn, Bội và Phù

https://i.imgur.com/jta75Wx.jpg

Cấp Vũ khí Phòng cụ
CHƯA LUYỆN HÓA
Phòng cụ
ĐÃ LUYỆN HÓA
Trang sức
CHƯA LUYỆN HÓA
Trang sức
ĐÃ LUYỆN HÓA
1 +4 +4 +4 +4 +4
2 +4 +4 +4 +4 +4
3 +4 +4 +4 +4 +4
4 +8 +8 +8 +8 +8
5 +8 +8 +8 +8 +8
6 +8 +8 +8 +8 +8
7 +12 +12 +12 +12 +12
8 +12 +12 +12 +12 +12
9 +14 +14 +14 +14 +14
10 +16 +14 +16 +14 +16

Chúc Quý đồng đạo có những trải nghiệm vui vẻ.

 

Đế Vương Kiếm Thế.