Images

Khai mở máy chủ mới Long Kiếm

Áp Dụng Với Máy Chủ : Long Kiếm

Alpha Test Open Beta
Lúc 09h30 thứ 3 ngày 14/02/2023

(Có Reset Nhân Vật)

Lúc 09h30 thứ 5 ngày 16/02/2023

(không Reset Nhân Vật)

Hỗ Trợ Tân Thủ

 • Đẳng cấp nhân vật 60
 • 1 set Phòng Cụ, Trang Sức Cấp 5 ( Loại 4% Cường Hóa +4 )
 • 1 Vũ Khí Cấp 5 ( Loại 4% Cường Hóa +4 )
 • 3 Túi 15 Ô
 • 10 vạn bạc khóa
 • 10 vạn đồng khóa
 • 1 mã bài Ô Truy

Hỗ Trợ Code Tân Thủ

Nhận trực tiếp tại Túi Tân Thủ : TTLONGKIEM

Nhập Code tại NPC Cổ Phong Hà
 • Phần Thưởng
  • 1 huyền tinh cấp 7
  • 1 túi 24 Ô
  • 50 vạn bạc khóa
  • 20 vạn đồng khóa

Code Vip Like vs Share Fanpage

 • Liên hệ hỗ trợ Fanpage Đế Vương Kiếm Thế để nhận code fan cứng
 • Phần thưởng:
  • 2 HT Cấp 7
  • 50 Vạn Bạc Khóa
  • 20 Vạn Đồng Khóa

Thời Gian Bảo Trì Của Sever: Sever sẽ không bảo trì hàng ngày mà chỉ bảo trì khi mở giới hạn cấp và update các sự kiện ingame

Một Số Quy Định Khi Tham Gia Kiếm Thế

 • Chú Ý: Khi bạn tham gia vào game Kiếm Thế tại Đế Vương Kiếm Thế bạn phải tuân thủ các quy định dưới đây:
  • Các hành vi PHÂN BIỆT VÙNG MIỀN, CHỬI BỚI THẬM TỆ BAN QUẢN TRỊ HOẶC NGƯỜI CHƠI KHÁC, QUẢNG CÁO SEVER KHÁC, ĐỀ CẬP ĐẾN CHÍNH TRỊ ĐỀU BỊ KHÓA CHÁT VÀ ĐƯA LÊN ĐẢO
  • Hành vi KHAI THÁC LỖ HỔNG GAME TRỤC LỢI BẢN THÂN sẽ bị xử lý nghiêm
   • Các trường hợp khai thác lỗ hổng trong game để trục lợi bản thân dù vô ý hay cố tình thì BQT sẽ KHÓA VĨNH VIỄN TÀI KHOẢN
   • Lỗ hổng Game: là các các trường hợp sever gặp lỗi có thể gây Bug về vật phẩm item ingame một cách không giới hạn làm ảnh hưởng đến quá trình vận hành của Game

Phiên bản Kiếm Thế 2009 tại Sever Long Kiếm

 • Máy chủ khi khai mở chính thức sẽ GIỚI HẠN CẤP 69 sau đó sẽ mở dần các mốc cấp  79,89, 99, 109, 119, 129, 139 và 150
 • Máy chủ KHÔNG MỞ các tính năng sau:
  • Đổi Bạc Khóa thành Bạc Thường
  • Liên Minh Bang Hội
  • Tống Kim Thiên Tử, Ác Tặc, Ác Bá, Câu Cá, Đào Khoáng, Truyền Công, …
  • Phó bản Vạn Hoa Cốc – Thiên Quỳnh Cung
 • Máy chủ CÓ MỞ các tính năng sau:
  • Lửa Trại
  • Tinh Hoạt Lực Phúc Lợi
  • Chiến trường Tống Kim Sơ (50-89), Trung (90-119) và Cao (120 trở lên)
  • Bạch Hổ Đường Sơ (50-89), Cao (90-119) và Hoàng Kim (120 trở lên)
 • Bộ kỹ năng môn phái chuẩn Kiếm Thế 2009, có điều chỉnh lại:
  • Phản đòn của môn phái Thiếu Lâm – A La Hán Thần Công xuống còn 10% đối với bản thân, 5% đối với đồng đội
Tính Năng Ghi Chú
Phụ Tu Môn Phái
 • Từ Cấp 60 ~109 Chỉ Mở Song Tu
 • Từ Cấp 110 trở lên Mở Tam Tu
 • Các danh vọng như Nghĩa Quân, Bạch Hổ Đường, Tống Kim, Ải Gia Tộc sẽ theo hệ phái, khi đổi phái phụ tu sẽ làm mới về cấp 1 – 0 điểm bạn quay trở lại phái cũ sẽ hoàn trả danh vọng
Bách Bảo Rương (quay vỏ sò vàng)
 • Quay có đủ tỉ lệ 1, 2, 3, 4, 5, 6* và quay tiếp có tỉ lệ tăng * như bản gốc
 • Vật phẩm Rương Vừa Đẹp Vừa Cao Quý mỗi tuần sử dụng 7 rương, mở ra nhận mặc định 1 Huyền Tinh Cấp 8
Xếp Hạng Tài Phú
 • Cập nhật xếp hạng vào lúc 00h00 Thứ 2 hàng Tuần
 • Có Hỗ Trợ Mua Phi Phong Ngay ( Áp Dụng từ cấp 1 đến cấp 6 )
Uy Danh Giang Hồ
 • Mỗi ngày trừ 2% và nhiều nhất không quá 20%
Tinh Lực – Hoạt Lực Phúc Lợi
 • Máy chủ sẽ ÁP DỤNG ĐIỂM HOẠT ĐỘNG ĐỂ MUA TL-HL.
 • Đạt 30 điểm Hoạt Động được áp dụng giảm giá mua Tinh Lực Hoạt Lực 40%, Tiêu hao 30 điểm Hoạt Động và 1 lượng đồng nhất định để mua TL-HL giảm giá 40%
 • Nạp 1.000.000 VNĐ được giảm giá mua Tinh Lực Hoạt Lực 40% Vĩnh viễn, không tiêu hao điểm Hoạt Động khi mua TL-HL
 • Đạt 60 điểm Hoạt Động được áp dụng giảm giá mua Tinh Lực Hoạt Lực 80%, Tiêu hao 60 điểm Hoạt Động và 1 lượng đồng nhất định để mua TL-HL giảm giá 80%, không giới hạn lần mua trong ngày
 • Tinh lực hoạt lực giảm giá 80% không áp dụng mốc nạp
Điểm Danh Mỗi Ngày
 • Nhận thông qua Túi Tân Thủ, mỗi ngày nhận tối đa 1 lần.
 • Phần thưởng bao gồm 15 vạn Bạc Khóa, 3 Huyền Tinh Cấp 5, 10 vạn Đồng Khóa
Gia Tộc
 • Yêu cầu nhân vật đạt mốc nạp 500 vạn đồng mới tạo được Gia Tộc
 • Giới hạn số thành viên tối đa của mỗi gia tộc: 40 thành viên chính thức
 • Đóng tính năng Tự Ẩn( thành viên vinh dự ) sẽ không áp dụng
 • Thông qua thu thập vật phẩm và nâng cấp gia tộc để tăng số lượng thành viên chính thức
 • Khi rời gia tộc phải đủ 12h mới được vào lại Gia Tộc
Bang Hội
 • Yêu cầu nhân vật đạt mốc nạp 1000 vạn đồng mới tạo được Bang Hội
 • Giới hạn tối đa : 3 Gia Tộc
 • Thủ Lĩnh không thể rời Bang Hội
 • Từ 00h00 ngày thứ 6 đến 23h59 chủ nhật hàng tuần không thể khai trừ Gia Tộc khỏi Bang Hội
Quan Hàm-Quan Ấn
 • Bang hội chiếm được ít nhất 1 lãnh thổ sẽ được thăng cấp Quan Hàm (chiếm bản đồ Tân Thủ Thôn không tính là Lãnh Thổ )
 • Bang Chủ phải tới LÂM AN – NPC Phó Thiếu Khanh để xin tăng cấp Quan Hàm trước 23h59 Chủ Nhật
 • Sau khi thăng cấp Quan Hàm có thể mua quan ấn theo xếp hạng cổ phần cá nhân trong bang
Danh Vọng Chúc Phúc
 • Cấp danh vọng Chúc Phúc nhỏ hơn 4 sử dụng Lệnh bài Chúc Phúc không giới hạn, lớn hơn bằng 4 mỗi ngày sử dụng 1 cái
Nâng Cấp-Ngũ Hành Ấn
 • Cấp 50~69 giới hạn Cường/Nhược hóa 100 điểm ấn
 • Cấp 70~79 giới hạn Cường/Nhược hóa 300 điểm ấn
 • Cấp 80~89 giới hạn Cường/Nhược hóa 500 điểm ấn
 • Cấp 90~99 giới hạn Cường/Nhược hóa 700 điểm ấn
 • Cấp 100~109 giới hạn Cường/Nhược hóa 1000 điểm ấn
Cường Hóa Trang Bị
 • >>>Xem Chi Tiết<<<
Hệ Thống Phi Phong
 • Hệ thống phi phong cập nhật vào 00h00 thứ 2 hàng tuần
 • Sử dụng Ngũ Hành Hồn Thạch để mua Phi Phong tại NPC Tiền Trang
 • >>>Xem Chi Tiết<<<
Tách / Ghép Huyền Tinh
 • Ghép Huyền Tinh: 3 viên cấp thấp sẽ ghép thành 1 viên cấp cao, Ví dụ: 3 viên 3 = 1 viên 4 – Tỉ lệ 100%, cho dù sử dụng Bạc khóa/Bạc thường huyền tinh sau khi ghép đều KHÓA VĨNH VIỄN
 • Tách Huyền Tinh: 1 viên cấp cao tách ra 3 viên cấp thấp, Ví dụ: 1 viên 10 = 3 viên 9 – Tỉ lệ 100%
 • Riêng đối với Huyền Tinh 2, 3, 4 khi ghép sẽ yêu cầu 4 viên Cấp Thấp Hơn
Thăng Cấp Nhận Thưởng(nhận tại Túi Tân Thủ ) Cấp 50
 • 5 huyền tinh cấp 5
 • 10 huyền tinh cấp 4
 • 10 vạn bạc khóa
 • 2 vạn đồng khóa
Cấp 60
 • 5 huyền tinh cấp 5
 • 10 huyền tinh cấp 4
 • 10 vạn bạc khóa
 • 2 vạn đồng khóa
Cấp 69
 • 4 huyền tinh cấp 7
 • 20 vạn bạc khóa
 • 4 vạn đồng khóa
Cấp 79
 • 10 Huyền Tinh Cấp 7
 • 30 vạn bạc khóa
 • 6 vạn đồng khóa
Cấp 89
 • 10 huyền tinh cấp 7
 • 40 vạn bạc khóa
 • 8 vạn đồng khóa
Cấp 99
 • 6 huyền tinh cấp 8
 • 50 vạn bạc khóa
 • 10 vạn đồng khóa
Cấp 109
 • 500 tiền du long
 • 2 huyền tinh cấp 9
 • 1 Tần Lăng Hòa Thị Bích (Khóa)
 • 60 vạn bạc khóa
 • 12 vạn đồng khóa
Cấp 119
 • 1000 tiền du long
 • 3 huyền tinh cấp 9
 • 1 Tần Lăng Hòa Thị Bích (Khóa)
 • 70 vạn bạc khóa
 • 14 vạn đồng khóa
Cấp 129
 • 5000 tiền du long
 • 5 huyền tinh cấp 9
 • 1 Tần Lăng Hòa Thị Bích (Khóa)
 • 80 vạn bạc khóa
 • 16 vạn đồng khóa
Cấp 139
 • 10.000 tiền du long
 • 6 huyền tinh cấp 9
 • 1 Tần Lăng Hòa Thị Bích (Khóa)
 • 100 vạn bạc khóa
 • 20 vạn đồng khóa
Mở Cấp Nhận Thưởng (nhận tại Túi Tân Thủ) Mở Cấp 79
 • Yêu cầu đạt cấp 70
 • 1 Huyền Tinh Cấp 7
 • 79 vạn Bạc Khóa
 • 7 vạn 9 Đồng Khóa
Mở Cấp 89
 • Yêu cầu đạt cấp 80
 • 1 Huyền Tinh Cấp 8
 • 89 vạn Bạc Khóa
 • 8 vạn 9 Đồng Khóa
Mở Cấp 99
 • Yêu cầu đạt cấp 90
 • 1 Huyền Tinh Cấp 9
 • 99 vạn Bạc Khóa
 • 9 vạn 9 Đồng Khóa
Mở Cấp 109
 • Yêu cầu đạt cấp 100
 • 1 Huyền Tinh Cấp 9
 • 300 Tiền Du Long
 • 109 vạn Bạc Khóa
 • 10 vạn 9 Đồng Khóa

Các Hoạt Động và Điều Kiện Tham Gia

Hoạt Động Điều Kiện
Săn Boss Võ Lâm Cao Thủ 55,75,95
 • Không giới hạn
Công Thành Chiến
 • Là Thành Viên Của Bang Hội
Công Thành Chiến
 • Là thành viên thuộc 4 bang hội có tổng điểm tích lũy tống kim ngày thứ 5 hàng tuần cao nhất
 • Dữ liệu được lấy vào 00:00 Thứ 6 Hàng Tuần
Tranh Đoạt Lãnh Thổ
 • Là thành viên chính thức của bang hội
BOSS Tần Thủy Hoàng
 • Là thành viên chính thức của bang hội
Boss Hỏa Kỳ Lân
 • Là thành viên chính thức của bang hội

Chi Tiết Thời Gian và Phần Thưởng Các Hoạt Động

Hoạt Động Thời Gian, Giới Hạn và Phần Thưởng
Khiêu Chiến Du Long Thời gian: cả ngày

Mỗi ngày khiêu chiến tối đa 15 lần, cộng dồn số lần không tham gia

Phần thưởng : Vật Phẩm, EXP, Huyền Tinh, Tiền Du Long

Bao Vạn Đồng Thời gian : Cả Ngày

Mỗi ngày hoàn thành tối đa : 50 nhiệm vụ

Phần thưởng hàng ngày

 • 10 nhiệm vụ: 1 tàng bảo đồ, 1 HT cấp 5, 2 vạn Bạc Khóa, 6 điểm Uy Danh, 250.000 EXP, 1 điểm Hoạt Động
 • 20 nhiệm vụ: 1 HT cấp 5, 5 vạn Bạc Khóa , 250.000 EXP, 1 điểm Hoạt Động
 • 30 nhiệm vụ: 1 HT cấp 5, 7 vạn Bạc Khóa ,2 vạn Đồng Khóa, 500.000 EXP , 1 điểm Hoạt Động
 • 40 nhiệm vụ: 1 HT cấp 5, 5 vạn Đồng Khóa, 250.000 EXP EXP , 1 điểm Hoạt Động
 • 50 nhiệm vụ: 1 HT cấp 5, 10 vạn Bạc Khóa ,5 vạn Đồng Khóa, 1.000.000 EXP, 1 điểm Hoạt Động

Hoàn thành nhiệm vụ đạt mốc nhận thưởng:

 • Đạt 500 Nhiệm Vụ: nhận 1 1 Túi 24 Ô
 • Đạt 1000 Nhiệm Vụ: nhận 1 Dây Cương Thần Bí
 • Đạt 1500 Nhiệm Vụ: nhận 1 Túi 24 Ô
 • Đạt 2000 Nhiệm Vụ: nhận 1 Mã Bài Bôn Tiêu
 • Đạt 3000 Nhiệm Vụ: nhận 1 Túi đá Chuyển Cường Hóa Trang Bị
 • Đạt 3500 Nhiệm Vụ: nhận 2 Huyền tinh cấp 8
 • Đạt 4000 Nhiệm Vụ: nhận 2 Túi đá Chuyển Cường Hóa Trang Bị
 • Đạt 4500 Nhiệm Vụ: nhận 1 Huyền tinh cấp 9
 • Đạt 5000 Nhiệm Vụ: nhận 3 Túi đá Chuyển Cường Hóa Trang Bị

Mua Lại Hoạt Động Bao Vạn Đồng ( chọn 1 trong 2 loại )

 • Mua Miễn Phí : phần thưởng 2 viên huyền tinh cấp 5, 10 vạn bạc khóa ,5 vạn đồng khóa, 1.000.000 exp
 • Mua Tiêu Phí (5 vạn đồng): phần thưởng 4 viên huyền tinh cấp 5, 20 vạn bạc khóa, 10 vạn đồng khóa, 2.000.000 exp
Bach Hổ Đường Thời gian

 • Báo danh: Từ phút 30 đến phút 59
 • Khai chiến: Từ phú 00 đến phút 30

Hoạt động mở vào các khung giờ trong ngày trừ

 • Các khung giờ sẽ đóng BHĐ: 00h00, 20h00

Yêu cầu nhân vật đẳng cấp : Cấp 50

Phần Thưởng: Cá Nhân

 • Qua ải 1 nhận: 1.000.000 EXP, 5 vạn Đồng Khóa, 5 vạn Bạc Khóa, 1 HT cấp 5, 2 điểm Uy Danh
 • Giết Boss Bạch Hổ Đường nhận thêm phần thưởng Uy Danh
Tống Kim Thời gian diễn ra: 10h50, 16h50, 20h5022h50 hàng ngày

Yêu cầu đẳng cấp nhân vật: Cấp 50

Giới hạn tham gia:

 • 6 acc/1 PC cho phép tổ đội

Phần Thưởng:

 • Tích lũy từ 1.000 – 3.000 điểm: 1.000.000 EXP, 3 vạn Đồng Khóa, 5 vạn Bạc Khóa, 5 Tiền Du Long, 1 Huyền Tinh 6.0 điểm Uy Danh Giang Hồ, 3 điểm Hoạt Động
 • Tích lũy từ 3.000 – 5.000 điểm: 3.000.000 EXP, 5 vạn Đồng Khóa, 10 vạn Bạc Khóa, 10 Tiền Du Long, 1 Huyền Tinh 6 8 điểm Uy Danh Giang Hồ, 5 điểm Hoạt Động, 1 mảnh Phong Ấn Gia Tộc
 • Tích lũy từ 5.000 – 7.000 điểm: 5.000.000 EXP, 7 vạn Đồng Khóa, 15 vạn Bạc Khóa, 15 Tiền Du Long, 2 Huyền Tinh 6.10 điểm Uy Danh Giang Hồ, 7 điểm Hoạt Động, 2 mảnh Phong Ấn Gia Tộc
 • Tích lũy từ 7.000 – 10.000 điểm: 7.000.000 EXP, 10 vạn Đồng Khóa, 20 vạn Bạc Khóa, 20 Tiền Du Long, 1 Huyền Tinh 7, 15 điểm Uy Danh Giang Hồ, 10 điểm Hoạt Động, 3 mảnh Phong Ấn Gia Tộc
 • Tích lũy từ 10.000 điểm trở lên: 10.000.000 exp, 15 vạn Đồng Khóa, 25 vạn Bạc Khóa, 30 Tiền Du Long, 1 Huyền Tinh 7. 20 điểm Uy Danh Giang Hồ ,Chiến Quốc Nguyên Soái + Vòng Sáng 24 giờ, 15 điểm Hoạt Động, 4 mảnh Phong Ấn Gia Tộc
 • Tích lũy từ 20.000 điểm trở lên: 15.000.000 exp, 30 vạn Đồng Khóa, 50 vạn Bạc Khóa, 50 Tiền Du Long, 2 Huyền Tinh 7. 30 điểm Uy Danh Giang Hồ , 20 điểm Hoạt Động, 5 mảnh Phong Ấn Gia Tộc
 • Ngoài ra, khi giết người chơi ở Tống Kim nhận thưởng random : Từ 20 ~ 100 Đồng Thường
 • Trận Tống Kim lúc 21h00 Hàng Ngày sẽ được thưởng x2 điểm tích lũy
Hải Tặc Thời gian: Cả Ngày

Mỗi ngày nhận tối đa 6 nhiệm vụ Hải Tặc, 1 tuần nhận tối đa 36 nhiệm vụ Hải Tặc

Hoàn thành 1 nhiệm vụ hải tặc sẽ nhận được 1 điểm Hoạt Động

Huyền tinh rơi ra từ Hải Tặc sẽ Khóa

Phần thưởng:

 • Hải Tặc 50: 1 Danh Bổ Lệnh
 • Hải Tặc 60: 2 Danh Bổ Lệnh
 • Hải Tặc 70: 3 Danh Bổ Lệnh
 • Hải Tặc 80: 4 Danh Bổ Lệnh
 • Hải Tặc 90: 5 Danh Bổ Lệnh
BOSS Hoàng Kim Cấp 55/75/95 Thời gian xuất hiện boss cao thủ 55, 75:

 • 02h05, 09h35,19h35, 15h35, 22h35

Thời gian xuất hiện boss cao thủ 95:

 • 15h35, 19h35, 22h35

Tổ đội kết liễu boss sẽ nhận Điểm Hoạt Động

 • Tổ đội tiêu diệt boss 55 nhận : 2 điểm Hành Động
 • Tổ đội tiêu diệt boss 75 nhận : 3 điểm Hành Động
 • Tổ đội tiêu diệt boss 55 nhận : 5 điểm Hành Động
Thi Đấu Môn Phái

Và Loạn Phái

Thời Gian từ 19h30 thứ 3 hàng tuần Loạn Phái

Thời Gian từ 19h30 thứ 5 hàng tuần Môn Phái

Báo Danh Nhận thưởng 1 huyền tinh cấp 7

Báo danh bù từ 21h30 đến 23h00 nhận 1 huyền tinh cấp 7

Phần Thưởng

 • Tìm Cờ nhận được 1 huyền tinh cấp/ 1 cờ tìm được
 • Tham dự vòng Vòng Loại (8 đội thi đấu) nhận 1 Huyền Tinh Cấp 6, 2 vạn Đồng thường
 • Tham dự vòng Tứ Kết (4 đội thi đấu) nhận 2 Huyền Tinh Cấp 6, 3 vạn Đồng thường
 • Tham dự vòng Chung Kết (1 đội thi đấu) nhận 1 Huyền Tinh Cấp 7, 5 vạn Đồng thường
 • Top 1 và Tân Nhân Vương: 1 Huyền Tinh Cấp 8, 50 vạn đồng thường, 50 điểm uy danh và Danh hiệu Tân Nhân Vương, 20 điểm Hoạt Động
 • Top 2: 2 Huyền Tinh Cấp 7 , 30 vạn Đồng thường, 30 điểm uy danh, 15 điểm Hoạt Động
 • Top 3-4: 2 Huyền Tinh Cấp 7, 20 vạn Đồng thường, 25 điểm uy danh, 10 điểm Hoạt Động
 • Top 5-8: 1 Huyền Tinh Cấp 7, 10 vạn Đồng thường, 20 điểm uy danh, 7 điểm Hoạt Động
 • Top 9-16: 1 Huyền Tinh Cấp 7, 10 điểm uy danh, 5 điểm Hoạt Động

Tích Lũy tìm cờ Thi Đấu Môn Phái

 • 2400 điểm tích lũy cờ nhận : 4 điểm Hoạt Động
 • 3200 điểm tích lũy cờ nhận : 6 điểm Hoạt Động
 • 4000 điểm tích lũy cờ nhận : 8 điểm Hoạt Động
 • 4800 điểm tích lũy cờ nhận : 10 điểm Hoạt Động

Được bầu chọn đại sư huynh sử tỷ hàng tháng nhận : 100 điểm Hoạt Động

Đoán Hoa Đăng
 • Thời gian từ 00h15 đến 23h59 thứ 2,3,5 hàng tuần
 • Phần thưởng: trả lời đúng 1 câu hỏi nhận 1 Huyền Tinh Cấp
 • Hoàn thành 30 câu hỏi nhận 30 điểm Uy Danh và 10 điểm Hoạt Động
Tiêu Dao Cốc
 • Thời gian: từ 00h30 đến 22h30 hàng ngày ( mở khi sever mở giới hạn cấp 89)
 • Cứ 30 phút diễn ra 1 trận
 • Mỗi ngày có 1 lần tham gia TDC cộng dồn tối đa 14 lần
 • Yêu cầu đẳng cấp nhân vật : Cấp 80

Phần thưởng

 • Qua ải 1 nhận: 1.000.000 Điểm Kinh Nghiệm, 2 vạn Đồng Khóa, 6 vạn Bạc Khóa, 4 Huyết Ảnh Thương (khóa) và 1 Huyền Tinh Cấp 5.2 điểm Hoạt Động
 • Ngày cuối cùng mỗi tháng sẽ xếp Top tính năng Thu Nhập Thẻ Tiêu Dao Cốc để phát thưởng ngày đầu tháng
Tranh Đoạt Lãnh Thổ
 • Thời gian: Từ 20h00 đến 21h30 thứ 7, chủ nhật hàng tuần
 • Lần đầu diễn ra khi máy chủ máy chủ mở Giới Hạn Cấp 89 được 7 ngày
 • Yêu Cầu Đẳng Cấp : Cấp 80
 • Là thành viên chính thức của Bang Hội
 • Chi Tiết >>>Xem Thêm<<<
Công Thành Chiến Thời gian: Từ 19h30 đến 20h55 thứ 6 hàng tuần

Mở khi máy chủ mở Giới Hạn Cấp 89

Giới Hạn

 • Top 4 Bang Hội có xếp hạng Tích Lũy Tống Kim Cao Nhất
 • Yêu Cầu Đẳng Cấp : Cấp 80

Bang hội đạt Top điểm tích lũy trong hoạt động Công Thành Chiến :

 • Thành viên bang hội Top 1 nhận: 10 điểm Hoạt Động
 • Thành viên bang hội Top 2 nhận: 8 điểm Hoạt Động
 • Thành viên bang hội Top 3 nhận: 6 điểm Hoạt Động
 • Thành viên bang hội Top 4 nhận: 4 điểm Hoạt Động

Chi Tiết >>>Xem Thêm<<<

Quân Doanh Thời gian: từ 01h00 đến 22h00 hàng ngày cứ mỗi 60 phút 1 lần báo danh

Yêu cầu đẳng cấp : Cấp 90

Giới hạn: mỗi ngày tham gia tối đa 1 lần

Phần Thưởng:

 • Tổ đội hạ Cổ Vương – Phó bản Bách Man Sơn mỗi thành viên nhận 15.000.000 EXP, 15 vạn Bạc Khóa, 15 vạn Đồng Khóa và 1 Huyền Tinh Cấp 8, 5 điểm Hoạt Động
 • Tổ đội hạ Thợ Cả – Phó bản Hậu Sơn Phục Ngưu mỗi thành viên nhận 15.000.000 EXP, 15 vạn Bạc Khóa, 15 vạn Đồng Khóa và 1 Huyền Tinh Cấp 8, 5 điểm Hoạt Động
 • Tổ đội hạ Hoàn Nhan Lượng – Phó bản Hải Lăng Vương Mộ mỗi thành viên nhận 15.000.000 EXP, 15 vạn Bạc Khóa, 15 vạn Đồng Khóa và 1 Huyền Tinh Cấp 8, 5 điểm Hoạt Động
 • Chi Tiết >>> Xem Thêm <<<
Bí Cảnh
 • Thời gian cả ngày
 • Yêu cầu đẳng cấp: cấp 90
 • Mỗi ngày thêm 2 giờ tu luyện Bí Cảnh
 • Sử dụng Bản Đồ Bí Cảnh để tham gia
 • Phần thưởng : x3 Kinh Nghiệm đánh quái
Tần Lăng
 • Thời gian: Cả Ngày, mỗi ngày nhân vật được hoạt động tối đa 2h trong map Tần Lăng
 • Bản đồ Tần Lăng mở khi máy chủ mở Giới Hạn Cấp 109
 • Yêu cầu đẳng cấp nhân vật 100, vinh dự tài phú 24.000, mang Phi Phong Sồ Phượng
 • Chi Tiết >>> Xem Thêm <<<
Tần Thủy Hoàng Thời gian diễn ra hoạt động: Từ 15h00 đến 16h00 và 22h00 đến 23h00 mỗi ngày

Thời gian xuất hiện Boss Thiên Cổ Nhất Đế Tần Thủy Hoàng : 15h35,22h35 hàng ngày

Hoạt động diễn ra khi máy chủ mở Giới Hạn Cấp 109

Giới Hạn

 • Yêu cầu Đẳng Cấp 100, Vinh Dự Tài Phú 24.000 và phải mang Phi Phong Sồ Phượng
 • Chi Tiết >>> Xem Thêm <<<
Vận Tiêu bang Hội Bang hội hoàn thành nhiệm vụ vận tiêu các thành viên nhận :

 • Xe tiêu Huyền Thiết : 5 điểm Hoạt Động
 • Xe tiêu Bạch Ngân: 6 điểm Hoạt Động
 • Xe tiêu Hoàng Kim: 7 điểm Hoạt Động

 

Chúc Quý đồng đạo có những trải nghiệm vui vẻ.

 

Đế Vương Kiếm Thế.