Images

Hướng dẫn Nạp Thẻ

 • Chỉ có thể nạp được Thẻ VIETTEL và Thẻ VINAPHONE các mệnh giá 50.000 – 100.000 – 200.000 – 300.000 và 500.000 vnđ
 • Đăng nhập tài khoản vào website >>> QUẢN LÝ TÀI KHOẢN <<< để nạp thẻ
 • Mọi phương thức nạp đều tự động không cần phải thông qua admin check

Tỷ lệ nạp thẻ

 • CHUYỂN KHOẢN QUA NGÂN HÀNG SẼ NHẬN THÊM 20% Xu SO VỚI NẠP THẺ
 • XU DÙNG ĐỂ ĐỔI ĐỒNG TRONG GAME VỚI TỶ LỆ: 1 XU = 10000 ĐỒNG THƯỜNG
 • Tỉ lệ Nạp Thẻ: Tỉ lệ nạp thẻ như bảng dưới đây, sau khi nạp thẻ thành công trên website bạn sẽ nhận được số Xu tương ứng, sử dụng Xu để đổi thành đồng trong phần Nạp Vào Game ở website đăng nhập tài khoản
 • Thực hiện xong các bước trên bạn tiến hành vào game Đối Thoại Với NPC Cổ Phong Hà để nhận đồng
 • Hệ thống nạp Xu và đổi Đồng hoàn toàn tự động không cần Admin check
Nạp Thẻ Cào

Viettel

Xu Thường
10.000 VNĐ KHÔNG THỂ NẠP
20.000 VNĐ KHÔNG THỂ NẠP
30.000 VNĐ KHÔNG THỂ NẠP
50.000 VNĐ 50 Xu
100.000 VNĐ 100 Xu
200.000 VNĐ 200 Xu
300.000 VNĐ 300 Xu
500.000 VNĐ 500 Xu
1.000.000 VNĐ KHÔNG THỂ NẠP
Nạp Chuyển Khoản Xu Thường
10.000 VNĐ KHÔNG THỂ NẠP
20.000 VNĐ KHÔNG THỂ NẠP
30.000 VNĐ KHÔNG THỂ NẠP
50.000 VNĐ 60 Xu
100.000 VNĐ 120 Xu
200.000 VNĐ 240 Xu
300.000 VNĐ 360 Xu
500.000 VNĐ 600 Xu
1.000.000 VNĐ 1.200 Xu

Hướng dẫn Rút Đồng

 • Sau khi chuyển xu thành đồng tại webstile quản lý tài khoản bạn vào game đối thoại với NPC Cổ Phong Hà để nhận đồng
Hình ảnh Ghi chú
 • Vào game đối thoại với NPC Cổ Phong Hà
 • Chọn dòng Nhận Đồng Nạp Thẻ.
https://i.imgur.com/8zIE4VR.jpg
 • Rút thành công sẽ nhận được Đồng, Đồng có thể sử dụng để:

Quà tích lũy nạp thẻ

 • Nhận thông qua NPC Cổ Phong hà, chọn  Tích Lũy Nạp Nhận Thưởng

Tích lũy Phần thưởng
50 vạn Đồng
 • 1 Lệnh bài Mở Rộng Rương
 • Danh hiệu + Vòng sáng: Thành Viên Thân Thiết

https://i.imgur.com/YkKkJ6X.jpg

 • Hiệu quả Phục hồi Sinh / Nội lực (30 Ngày)

https://i.imgur.com/Bfay66a.jpg

100 vạn Đồng
 • 1 Lệnh bài Mở Rộng Rương (2)
 • 1 ( Dây Cương Thần Bí )
200 vạn Đồng
 • 1 Túi 24 ô
 • 1 Lệnh bài Mở Rộng Rương (3)
 • Ngoại trang Bạch Ngọc Bích Hà
500 vạn Đồng
 • 1 Túi 24 ô
 • mở tính năng thành lập Gia Tộc
 • https://i.imgur.com/r6pBgL7.png  – XEM 1 Thú cưỡi Xích Thố (tài phú 216)
 • Tốc độ di chuyển +95%.
 • 1 túi đá chuyển hóa trang bị
1.000 vạn Đồng
 • 1 Lệnh bài Mở Rộng Rương (4)
 • Được mua Tinh Hoạt Lực giảm giá 40% không yêu cầu điểm hoạt động vĩnh viễn
 • mở tính năng thành lập bang hội
 • Ngoại Trang Long Hồn
 • 1 Mặt nạ Tài Phú Ngát Trời (500 điểm tài phú)
 • 2 túi đá chuyển hóa trang bị
 • Danh hiệu + Vòng sáng: Nhà Trài Trợ Đồng
 • https://i.imgur.com/7uyGfWr.jpg
2.000 vạn Đồng
 • Mở chức năng mua Bổ Tu Lệnh tại NPC Lễ Quan
 • 1 Mã Bài Phiên Vũ – Tốc độ di chuyển 100%
 • 4 túi đá chuyển hóa trang bị
 • Danh hiệu + Vòng sáng: Nhà Trài Trợ Bạc
 • https://i.imgur.com/BdOfSkG.jpg
5.000 vạn Đồng
 • 10 túi đá chuyển hóa trang bị
 • Nhận 5 Thỏi Bạc Bang Hội (Tiểu)
 • https://i.imgur.com/vv4TGFx.png  1 Mã Bài Phiên Vũ
  • Tài phú +1080 điểm
  • Kháng tất cả +30
  • Tốc độ di chuyển +100%
 • Ngoại Trang: Bộ Long Đằng – Kim Phụng
 • Mở chức năng Mở Khóa Ngựa mốc nạp tại NPC Lễ Quan
 • Chuyển khoản nhận thêm 25% so với Nạp Thẻ, chi tiết liên hệ Fanpage Đế Vương Kiếm Thế
 • Danh hiệu + Vòng sáng: Nhà Trài Trợ Vàng
 • https://i.imgur.com/31uM6y6.jpg
10.000 vạn Đồng
 • Luyện nhanh mật tịch với 1 click ở Túi Tân Thủ
 • Nhận 5 Thỏi Bạc Bang Hội (Tiểu)
 • 10 viên đá chuyển hóa trang bị
 • Chuyển khoản nhận thêm 30% so với Nạp Thẻ, chi tiết liên hệ Fanpage Đế Vương Kiếm Thế
 • Ngoại Trang: Bộ Dục Cánh Phá
 • https://i.imgur.com/osZOrBl.jpg 1 Bổ Tu Lệnh (không khóa)
 • Danh hiệu + Vòng sáng: Nhà Trài Trợ Bạch Kim

https://i.imgur.com/k1mISmL.jpg

15.000 vạn Đồng
 • https://i.imgur.com/osZOrBl.jpg 1 Bổ Tu Lệnh (không khóa)
 • https://i.imgur.com/vv4TGFx.png  1 Mã Bài Phiên Vũ
  • Tài phú +2160 điểm
  • Kháng tất cả +60
  • Tốc độ di chuyển +100%
 • 10 túi đá chuyển hóa trang bị
 • Nhận 5 Thỏi Bạc Bang Hội (Tiểu)
 • Mua Mật Tịch (Trung) tại NPC Tiền Trang giá 0 NHHT – Giá gốc 150 NHHT 1 Cuốn
 • Chuyển khoản nhận thêm 35% so với Nạp Thẻ, chi tiết liên hệ Fanpage Đế Vương Kiếm Thế
 • Danh hiệu + Vòng sáng: Nhà Trài Trợ Kim Cương

Kiếm Thế

20.000 vạn Đồng
 • Nhận 5 Thỏi Bạc Bang Hội (Tiểu)
 • 10 viên đá chuyển hóa trang bị
 • 1 Mã bài Ức Vân
  • Tài phú +4320 điểm
  • Kháng tất cả +90 điểm
  • Tốc độ di chuyển +100%
 • Ngoại Trang: Bộ Nhã Thanh Hồ Điệp
 • https://i.imgur.com/osZOrBl.jpg 1 Bổ Tu Lệnh (không khóa)
 • Đặc quyền thay đổi hình ảnh Phi Phong, Mua Phi Phong không mất NHHT tạ NPC Tiền Trang
 • Chuyển khoản nhận thêm 40% so với Nạp Thẻ, chi tiết liên hệ Fanpage Đế Vương Kiếm Thế
 • Danh hiệu + Vòng sáng: Nhà Trài Trợ Kim Cương 1

https://i.imgur.com/xNq7Ucw.jpg

30.000 vạn Đồng
 • Nhận 10 Thỏi Bạc Bang Hội (Tiểu)
 • 10 viên đá chuyển hóa trang bị
 • 1 Mã bài Lăng Thiên
  • Tài phú +8640 điểm
  • Kháng tất cả +120 điểm
  • Tốc độ di chuyển +100%
 • https://i.imgur.com/osZOrBl.jpg  1 Bổ Tu Lệnh (không khóa)
 • Chuyển khoản nhận thêm 45% so với Nạp Thẻ, chi tiết liên hệ Fanpage Đế Vương Kiếm Thế
40.000 vạn Đồng
 • Nhận 10 Thỏi Bạc Bang Hội (Tiểu)
 • https://i.imgur.com/osZOrBl.jpg  1 Bổ Tu Lệnh (Không khóa)
 •  Thú cưỡi Trục Nhật
  • Giới hạn cấp 100
  • Tài phú +12960 điểm
  • Kháng tất cả +160 điểm
  • Tốc độ di chuyển +100%
 • Mua thưởng các hoạt động giá 0 vạn đồng
 • 20 túi đá chuyển hóa trang bị
 • Ngoại Trang: Bộ Liệt Thạch Thiết
 • Chuyển khoản nhận thêm 50% so với Nạp Thẻ, chi tiết liên hệ Fanpage Đế Vương Kiếm Thế
 • Danh hiệu + Vòng sáng: Nhà Tài Trợ Kim Cương 2

https://i.imgur.com/1nqkmea.jpg

60.000 vạn Đồng
 • Nhận 20 Thỏi Bạc Bang Hội (Tiểu)
 •  Thú cưỡi Tuyết Vũ
  • Giới hạn cấp 80
  • Tài phú +17280 điểm
  • Kháng tất cả +180 điểm
  • Kinh nghiệm đánh quái 100%
  • Tốc độ di chuyển +100%
 • https://i.imgur.com/osZOrBl.jpg  1 Bổ Tu Lệnh (Không khóa)
 • 20 túi đá chuyển hóa trang bị
 • Danh hiệu + Vòng sáng: Nhà Tài Trợ Kim Cương 3

https://i.imgur.com/gn3lTMn.png

80.000 vạn Đồng
 • 1 Mặt Nạ Hàng Long Phục Hổ Quán
  • Yêu Cầu Cấp 100
  • Tài phú +12960 điểm
  • Kỹ năng phái +1 cấp
  • Thiên Hạ Vô Song cấp +1
  • Kinh nghiệm đánh quái +50%
  • Kháng tất cả + 90
  • Tỷ lệ sinh lực tối đa 10%
  • Tỷ lệ nội lực tối đa 10%
  • Hiệu suất phục hồi sinh lực 10%
  • Hiệu suất phục hồi nội lực 10%
  • Phát huy lực tấn công cơ bản 10%
  • Tán công khi đánh chí mạng 10%
 • Nhận 20 Thỏi Bạc Bang Hội (Tiểu)
 • https://i.imgur.com/osZOrBl.jpg  1 Bổ Tu Lệnh (Không khóa)
 • 20 túi đá chuyển hóa trang bị
 • Danh hiệu + Vòng sáng: Nhà Tài Trợ Kim Cương 4

https://i.imgur.com/rzLt65F.png

100.000 vạn Đồng
 • 1 ngoại trang Liệt Thạch Thiết Quán (Nam) hoặc Liệt Thạch Thiết Kết (Nữ)
  • Yêu Cầu Cấp 100
  • Tài phú +12960 điểm
  • Kinh nghiệm đánh quái +50%
  • Kháng tất cả + 90
  • Tỷ lệ sinh lực tối đa 15%
  • Tỷ lệ nội lực tối đa 15%
  • Hiệu suất phục hồi sinh lực 15%
  • Hiệu suất phục hồi nội lực 15%
  • Phát huy lực tấn công cơ bản 10%
  • Tán công khi đánh chí mạng 10%
 • Nhận 20 Thỏi Bạc Bang Hội (Tiểu)
 • https://i.imgur.com/osZOrBl.jpg  1 Bổ Tu Lệnh (Không khóa)
 • 20 túi đá chuyển hóa trang bị
125.000 vạn Đồng
 • 1 ngoại trang Liệt Thạch Thiết Kim Bào (Nam) hoặc Liệt Thạch Thiết Y (Nữ)
  • Yêu Cầu Cấp 100
  • Tài phú +12960 điểm
  • Kinh nghiệm đánh quái +100%
  • Kỹ năng đồng hành 1 cấp
  • Kháng tất cả + 90
  • Tỷ lệ sinh lực tối đa 20%
  • Tỷ lệ nội lực tối đa 20%
  • Hiệu suất phục hồi sinh lực 20%
  • Hiệu suất phục hồi nội lực 20%
  • Phát huy lực tấn công cơ bản 10%
  • Tán công khi đánh chí mạng 10%
 • Nhận 20 Thỏi Bạc Bang Hội (Tiểu)
 • https://i.imgur.com/osZOrBl.jpg  1 Bổ Tu Lệnh (Không khóa)
 • 20 túi đá chuyển hóa trang bị

Danh hiệu + Vòng sáng: Tuyệt Đỉnh Phú Hào

http://kiemthe1xua.com/wp-content/uploads/2020/11/bandicam-2021-03-04-03-02-06-774-269x300.jpg

150.000 vạn Đồng
 • 1 Mã Bài Xích Dạ Thiên Tường (yêu cầu cấp 100)
  • Yêu Cầu Cấp 100
  • Tài phú +21600 điểm
  • Kỹ năng phái 1 cấp
  • Kháng tất cả + 200
  • Kinh nghiệm đánh quái +100%
  • Tỷ lệ sinh lực tối đa 30%
  • Tỷ lệ nội lực tối đa 30%
  • Hiệu suất phục hồi sinh lực 25%
  • Hiệu suất phục hồi nội lực 25%
  • Phát huy lực tấn công cơ bản 10%
  • Tán công khi đánh chí mạng 10%
 • Nhận 20 Thỏi Bạc Bang Hội (Tiểu)
 • https://i.imgur.com/osZOrBl.jpg  1 Bổ Tu Lệnh (Không khóa)
 • 20 túi đá chuyển hóa trang bị

Danh hiệu + Vòng sáng: Tuyệt Đỉnh Đại Phú Hào

http://kiemthe1xua.com/wp-content/uploads/2020/11/bandicam-2021-03-04-03-02-25-498-269x300.jpg

Lưu Ý

 • Các mức khuyến mãi chuyển khoản nhận thêm % được tính là mốc Xu đã nạp vào tài khoản tại webstile quản lý tài khoản chứ không tính số lượng đồng đã nạp vào game

Hệ thống Ngoại Trang

 • Nếu bạn đeo ngoại trang vào bị mất hình ảnh (mất đầu, thân) vui lòng tải giúp mình File Bộ Ngoại Trang – NgoaiTrang.exe dưới đây bỏ vào trong thư mục pak của thư mục chứa game
 • Sau đó mở thư mục chứa game của bạn lên, tìm thư mục pak
 • Rồi copy file NgoaiTrang.exe vừa tải về vào đấy và chạy file NgoaiTrang.exe vừa tải về là được, sau khi hoàn tất thoát game vào lại

https://i.imgur.com/IA1kD3a.jpg

 • Ngoại Trang có thể mua thông qua NPC Phòng Cụ hoặc Trang Sức tại các Thành Thị hoặc Tân Thủ Thôn với giá 1 Nguyệt Ảnh Thạch
 • Nhận ngoại trang ưu đãi nạp thẻ thông qua Quà Ngoại Trang Tích Lũy Nạp Thẻ tại NPC Cổ Phong Hà

https://i.imgur.com/xngMzBW.jpg

Hình ảnh Ghi chú
https://i.imgur.com/io7mXZL.jpg

Bộ Sí Nhiễm (Nam) – Đào Tịch (Nữ)

Đã từng rút đồng
https://i.imgur.com/Oa6Oq6V.jpg

Bộ Long Minh (Nam) – Long Dĩnh (Nữ)

Đã từng rút 10 vạn Đồng (~ 10.000 đ)
https://i.imgur.com/GPWpW0K.jpg

Bộ Thanh Sương (Nam) – Hoa Tinh (Nữ)

Đã từng rút 20 vạn Đồng (~ 20.000 đ)
https://i.imgur.com/aFwWgCP.jpg

Bộ Ngự Vân (Nam) – Phượng Hi (Nữ)

Đã từng rút 30 vạn Đồng (~ 30.000 đ)
https://i.imgur.com/fBcqXoJ.jpg

Bộ Thương Khung (Nam) – Tuyệt Vũ (Nữ)

Đã từng rút 50 vạn Đồng (~ 50.000 đ)
https://i.imgur.com/fGHRXhv.jpg

Bộ Lam Hải (Nam) – Lam Điệp (Nữ)

Đã từng rút 100 vạn Đồng (~ 100.000 đ)
https://i.imgur.com/o1hfg9I.jpg

Bộ Quân Lâm (Nam) – Phượng Vũ (Nữ)

Đã từng rút 200 vạn Đồng (~ 200.000 đ)
https://i.imgur.com/jf8e2KC.jpg

Bộ Kim Long Nghịch Thế

Đã từng rút 300 vạn Đồng (~ 300.000 đ)
https://i.imgur.com/hD1KPir.jpg

Bộ Bích Long Nghịch Thế

Đã từng rút 500 vạn Đồng (~ 500.000 đ)
https://i.imgur.com/folpnhM.jpg

Bộ Long Hồn – Phụng Linh

Đã từng rút 1000 vạn Đồng (~ 1.000.000 đ)
https://i.imgur.com/bztI9UT.jpg

Bộ Dục Cánh

Đã từng rút 1500 vạn Đồng (~ 1.500.000 đ)
https://i.imgur.com/uBMxu2m.jpg

Bộ Lưu Ly

Đã từng rút 2000 vạn Đồng (~ 2.000.000 đ)
https://i.imgur.com/oumen9N.jpg

Bộ Bạch Ngọc Bích Hà

Đã từng rút 3000 vạn Đồng (~ 3.000.000 đ)
https://i.imgur.com/jC6dWuY.jpg

Bộ Nhã Thanh Hồ Điệp

Đã từng rút 5000 vạn Đồng (~ 5.000.000 đ)
https://i.imgur.com/Z5qgnXz.jpg

Bộ Liệt Thạch Thiết

Đã từng rút 10.000 vạn Đồng (~ 10.000.000 đ)
https://i.imgur.com/Uxfa7AK.jpg

Bộ Thần Long – Kim Phụng

Đã từng rút 15.000 vạn Đồng (~ 15.000.000 đ)
https://i.imgur.com/uhuc8YT.jpg

Bộ Mực Ly Bàn Cánh

Đã từng rút 30.000 vạn Đồng (~ 30.000.000 đ)

Chúc Quý đồng đạo có những trải nghiệm vui vẻ.

 

Đế Vương Kiếm Thế.