Images

Tinh Lực Hoạt Lực

 • Máy chủ Long Kiếm sẽ chỉ yêu cầu người chơi tham gia các hoạt động ingame để thu thập điểm Hoạt Động .
 • Dùng số điểm Hoạt Động có được và một lượng đồng cần thiết để mua tinh lực hoạt lực giảm giá
 • kiểm tra số điểm hoạt động bạn đang có tại vật phẩm Túi Tân Thủ https://i.imgur.com/zU1OCYf.jpg
 • Để mua Tinh Hoạt Lực các bạn mở giao diện  https://i.imgur.com/kgkUZms.jpg  Hành Trang (Phím tắt F2) tìm vật phẩm  https://i.imgur.com/zU1OCYf.jpg  Túi Tân Thủ mở ra để mua

Điều kiện để mua tinh lực hoạt lực tại máy chủ Long Kiếm

Mức ưu đãi giảm giá Điều kiện Giá tinh lực – hoạt lực Số tinh lực – hoạt lực nhận được mỗi ngày
Không giảm giá
 • Không yêu cầu
Tiểu:

 • Tinh khí tán : 12.500 đồng
 • Hoạt khí tán : 12.500 đồng
Tiểu:

 • Tinh lực: 2500
 • Hoạt lực: 2500

Mỗi ngày chỉ mua được 1 lần

Trung:

 • Tinh khí tán : 30.000 đồng
 • Hoạt khí tán : 30.000 đồng
Trung:

 • Tinh lực: 5000
 • Hoạt lực: 5000

Mỗi ngày chỉ mua được 1 lần

Đại:

 • Tinh khí tán : 120.000 đồng
 • Hoạt khí tán : 120.000 đồng
Đại:

 • Tinh lực: 15000
 • Hoạt lực: 15000

Mỗi ngày chỉ mua được 1 lần

Trọn bộ:

 • tinh lực hoạt lực: 325.000 đồng
Trọn bộ :

 • Tinh lực: 22500
 • Hoạt lực: 22500

Mỗi ngày chỉ mua được 1 lần( mua lẻ thì không mua được trọn bộ )

Giảm giá 40% cơ bản
 • Đạt đủ 30 điểm hoạt động mới có thể sử dụng mức giảm giá này
 • Tiêu hao 30 điểm hoạt động để tiến hành mua tinh lực hoạt lực giảm giá
Tiểu:

 • Tinh khí tán : 7.500 đồng
 • Hoạt khí tán : 7.500 đồng
Tiểu:

 • Tinh lực: 2500
 • Hoạt lực: 2500

Mỗi ngày chỉ mua được 1 lần

Trung:

 • Tinh khí tán : 18.000 đồng
 • Hoạt khí tán : 18.000 đồng
Trung:

 • Tinh lực: 5000
 • Hoạt lực: 5000

Mỗi ngày chỉ mua được 1 lần

Đại:

 • Tinh khí tán : 72.000 đồng
 • Hoạt khí tán : 72.000 đồng
Đại:

 • Tinh lực: 15000
 • Hoạt lực: 15000

Mỗi ngày chỉ mua được 1 lần

Trọn bộ:

 • tinh lực hoạt lực: 195.000 đồng
Trọn bộ :

 • Tinh lực: 22500
 • Hoạt lực: 22500

Mỗi ngày chỉ mua được 1 lần( mua lẻ thì không mua được trọn bộ )

Giảm giá 40 % tích nạp
 • Nhân vật đạt mốc nạp tích lũy 1000 vạn đồng
 • Không tiêu hao điểm hoạt động khi tiến hành mua tinh lực hoạt lực giảm giá
Tiểu:

 • Tinh khí tán : 7.500 đồng
 • Hoạt khí tán : 7.500 đồng
Tiểu:

 • Tinh lực: 2500
 • Hoạt lực: 2500

Mỗi ngày chỉ mua được 1 lần

Trung:

 • Tinh khí tán : 18.000 đồng
 • Hoạt khí tán : 18.000 đồng
Trung:

 • Tinh lực: 2500
 • Hoạt lực: 2500

Mỗi ngày chỉ mua được 1 lần

Đại:

 • Tinh khí tán : 72.000 đồng
 • Hoạt khí tán : 72.000 đồng
Đại:

 • Tinh lực: 15000
 • Hoạt lực: 15000

Mỗi ngày chỉ mua được 1 lần

Trọn bộ:

 • tinh lực hoạt lực: 195.000 đồng
Trọn bộ :

 • Tinh lực: 22500
 • Hoạt lực: 22500

Mỗi ngày chỉ mua được 1 lần( mua lẻ thì không mua được trọn bộ )

Giảm giá 80% cơ bản
 • Đạt đủ 60 điểm hoạt động mới có thể sử dụng mức giảm giá này
 • Tiêu hao 60 điểm hoạt động để tiến hành mua tinh lực hoạt lực giảm giá
Trọn bộ:

 • tinh lực hoạt lực: 65.000 đồng
Trọn bộ :

 • Tinh lực: 22500
 • Hoạt lực: 22500

Không giới hạn lượt mua trong ngày ( cứ đủ điều kiện là được mua )

Giảm giá 80% tích nạp Không áp dụng Không áp dụng Không áp dụng

Điểm Hoạt Động là gì? Cách kiếm điểm Hoạt động

 • Điểm Hoạt Động là điểm dùng để mua tinh lực hoạt lực giảm giá tại máy chủ Long Kiếm
 • Tham gia tất cả các hoạt động tại máy chủ Long Kiếm bạn sẽ kiếm được điểm Hoạt Động
 • Các hoạt động được thưởng điểm hoạt động và số điểm được thưởng:
Hoạt Động Phần Thưởng Điểm Hoạt Động
Bao Vạn Đồng Hoàn thành mỗi 10 nhiệm vụ nhận : 1 điểm Hoạt Động
Nhiệm vụ Dã Tẩu Hoàn thành 10 nhiệm vụ Dã Tẩu nhận: 5 điểm Hoạt Động
Tiêu Dao Cốc ( cấp 80 ) Vượt thành công mỗi ải Tiêu Dao Cốc nhận : 2 điểm Hoạt Động
Bái Tượng (thành viên Bang Hội ) Mỗi ngày Bái Tượng Thành Chủ tại thành Phượng Tường nhận : 2 điểm Hoạt Động
Bạch Hổ Đường Vươt thành công:

 • Tầng 1 nhận: 1 điểm Hoạt Động
 • Tầng 2 nhận: 2 điểm Hoạt Động
 • Tầng 3 nhận: 3 điểm Hoạt Động

Tổ đội giết Boss Bạch Hổ Đường

 • Giết Boss tầng 1 nhận : 1 điểm Hoạt Động
 • Giết Boss tầng 2 nhận : 1 điểm Hoạt Động
 • Giết Boss tầng 3 nhận : 2 điểm Hoạt Động
Vận Tiêu Bang Hội Bang hội hoàn thành nhiệm vụ vận tiêu các thành viên nhận :

 • Xe tiêu Huyền Thiết : 5 điểm Hoạt Động
 • Xe tiêu Bạch Ngân: 6 điểm Hoạt Động
 • Xe tiêu Hoàng Kim: 7 điểm Hoạt Động
Nhiệm Vụ Truy Nã Mỗi khi hoàn thành 1 nhiệm vụ Truy Nã nhận: 1 điểm Hoạt Động
Thương Hội Hoàn thành 40 nhiệm vụ thương hội nhận : 20 điểm Hoạt Động
Đoán Hoa Đăng (thứ 2,4,5) Trả lời 30 câu hỏi Hoa Đăng nhận :10 điểm Hoạt Động
Vượt Ải Gia Tộc Kết liễu Boss Minh Phủ Oan Hồn thành viên gia tộc trong map Phó Bản Gia Tộc nhận : 5 điểm Hoạt Động
Boss Võ Lâm Cao Thủ Tổ đội tiêu diệt boss Võ Lâm Cao Thủ nhận:

 • Tổ đội tiêu diệt boss 55 nhận : 2 điểm Hành Động
 • Tổ đội tiêu diệt boss 75 nhận : 3 điểm Hành Động
 • Tổ đội tiêu diệt boss 55 nhận : 5 điểm Hành Động
Boss Tần Thủy Hoàng ( mở cấp 109 ) Top 1 tổ đội có lượng dame lớn nhất khi Boss Tần Thủy Hoàng mất 25% máu nhận : 10 điểm Hoạt Động (có 4 lần trong 1 đợt xuất hiện boss Tần Thủy Hoàng)
Boss Hỏa Kỳ Lân (mở cấp 119) Tổ đội kết Liễu Boss Hỏa Kỳ Lân nhận: 40 điểm Hoạt Động
Công Thành Chiến (mở cấp 89) Bang hội đạt Top điểm tích lũy trong hoạt động Công Thành Chiến :

 • Thành viên bang hội Top 1 nhận: 10 điểm Hoạt Động
 • Thành viên bang hội Top 2 nhận: 8 điểm Hoạt Động
 • Thành viên bang hội Top 3 nhận: 6 điểm Hoạt Động
 • Thành viên bang hội Top 4 nhận: 4 điểm Hoạt Động
Chiến Trường Tống Kim Đạt tích lũy tống kim:

 • 1000-2999 điểm tích lũy nhận : 3 điểm Hoạt Động
 • 3000-4999 điểm tích lũy nhận : 5 điểm Hoạt Động
 • 5000-6999 điểm tích lũy nhận : 7 điểm Hoạt Động
 • 7000-9999 điểm tích lũy nhận : 10 điểm Hoạt Động
 • 10000-19999 điểm tích lũy nhận : 15 điểm Hoạt Động
 • 20000 điểm tích lũy nhận : 20 điểm Hoạt Động
Quân Doanh (mở cấp 99) Tiêu diệt boss trong phó bản Quân Doanh: 5 điểm Hoạt Động
Tranh Đoạt Lãnh Thổ ( mở cấp 89) Thành Viên Bang Hội có tham gia và đạt đủ 800 điểm tích lũy

Bang Hội thành công chiếm được lãnh thổ nhận : 30 điểm Hoạt Động

Thi Đấu Môn Phái Báo Danh TĐMP nhận : 2 điểm Hoạt Động

Top Cường 16 nhận:

 • Top cường 9 – 16 nhận : 5 điểm Hoạt Động
 • Top cường 5 – 8 nhận : 7 điểm Hoạt Động
 • Top cường 3 – 4 nhận : 10 điểm Hoạt Động
 • Top cường 2 nhận 15 điểm hoạt Động
 • Tân Nhân Vương nhận : 20 điểm Hoạt Động

Tích Lũy tìm cờ Thi Đấu Môn Phái

 • 2400 điểm tích lũy cờ nhận : 4 điểm Hoạt Động
 • 3200 điểm tích lũy cờ nhận : 6 điểm Hoạt Động
 • 4000 điểm tích lũy cờ nhận : 8 điểm Hoạt Động
 • 4800 điểm tích lũy cờ nhận : 10 điểm Hoạt Động

Được bầu chọn đại sư huynh sử tỷ hàng tháng nhận : 100 điểm Hoạt Động

Trứng Du Long Sử dụng trứng Du Long nhận : 2 điểm Hoạt Động

Chúc Quý đồng đạo có những trải nghiệm vui vẻ.

 

Đế Vương Kiếm Thế.