Images

Tính Năng Công Thành Chiến

Thời Gian Hoạt Động

 • Khi sever mở giới hạn cấp 89
 • Thời gian báo danh 19h50 -20h00 thứ 6 hàng tuần
 • Thời gian khai chiến 20h00- 20h50 thứ 6 hàng tuần

Địa Điểm Báo Danh

 • Tại Tượng Thành Chủ ( Công Thành Chiến ) tại thành Phượng Tường

Nội Dung Hoạt Động Liên Quan

 • Bái Tượng Thành Chủ
  • Hằng ngày các thành viên của các Bang Hội có thể tới Tượng Thành Chủ để tiến hành “ Bái Tượng”
   • Bái Tượng là hoạt động chung chỉ yêu cầu người chơi là thành viên của Bang Hội
   • Bái Tượng sẽ nhận thưởng : 1 huyền tinh cấp 5, 5 vạn đồng khóa, 5 vạn bạc khóa và 1 điểm Hoạt Động ( dùng để mua tinh lực hoạt lực )
   • Mỗi khi có 1 lượt bái tượng thì Tượng Thành Chủ sẽ nhận được 1 điểm sùng bái
   • 1 điểm Sùng Bái = 1 Kim Nguyên Bảo = 1 Vạn Đồng Thường
   • Điểm Sùng Bái này sẽ được Reset vào 00h00 ngày thứ 6 hàng tuần
   • Tổng điểm Sùng Bái nhận được ở Tượng Thành Chủ sẽ làm tổng phần thưởng cho 4 bang hội tham gia hoạt động Công Thành Chiến trong ngày thứ 6
   • Ví dụ : Tượng Thành Chủ Có 10.000 điểm Sùng Bài = 10.000 KNB
   • Phần Thưởng Bang Hội sẽ tương ứng như sau:
    • Bang Top 1 Công Thành Chiến : Thưởng 40% tổng giải thưởng tuần
    • Bang Top 2 Công Thành Chiến : Thưởng 30% tổng giải thưởng tuần
    • Bang Top 3 Công Thành Chiến : Thưởng 20% tổng giải thưởng tuần
    • Bang Top 4 Công Thành Chiến : Thưởng 10% tổng giải thưởng tuần
   • Bang Chủ của các bang hội tham gia Công Thành Chiến tới Tượng Thành Chủ nhận thưởng Bang Hội sau khi hoạt động Công Thành Chiến Kết Thúc
 • Hoạt Động Công Thành Chiến
  • Bang Hội đạt top 1 – 4 trong bảng xếp hạng tích lũy tống kim của ngày thứ 5 hàng tuần sẽ được phép tham gia hoạt động Công Thành Chiến ở ngày thứ 6
  • Bảng Xếp Hạng này được tính vào lúc 00h00 phút ngày thứ 6 hàng tuần
  • Các bang hội sẽ được phân về 4 Đại Bản Doanh khác nhau trong Map Công Thành Chiến tương ứng như sau
   • Bang Hội Top 1 xếp hạng tích lũy tống kim : Trận Doanh Thanh Long
   • Bang Hội Top 2 xếp hạng tích lũy tống kim : Trận Doanh Bạch Hổ
   • Bang Hội Top 3 xếp hạng tích lũy tống kim : Trận Doanh Chu Tước
   • Bang Hội Top 4 xếp hạng tích lũy tống kim : Trận Doanh Huyền Vũ
 • Thể Lệ Hoạt Động Công Thành Chiến
  • Map Công Thành Chiến sẽ có 5 trụ chính đó là 4 trụ ở phía Đông, Tây , Nam, Bắc và 1 trụ Trung Tâm
  • Bang Hội bắt buộc phải chiếm được 1 trụ thì khi giết địch mới được điểm tích lũy
  • Mỗi lần chiếm 1 trụ ở 4 phía sẽ nhận được: 300 điểm tích lũy
  • Chiếm trụ Trung Tâm sẽ nhận được : 500 điểm tích lũy
  • Khi Bang Hội chiếm trụ xong để mất trụ mà Bang Hội mình đã chiếm thì sẽ bị trừ đi 400 điểm Tích Lũy ( tránh tình trạng các bang hội bắt tay với nhau post điểm ) chỉ áp dụng với 4 trụ xung quanh
  • Giết 1 quân địch sẽ nhận được : 15 điểm tích lũy ( không áp dụng liên trảm )
  • Khi Bang hội không chiếm bất cứ 1 trụ nào thì giết địch sẽ không nhận được điểm tích lũy nào
 • Phần thưởng Công Thành Chiến
  • Ngoài phần thưởng bang hội ở trên các thành viên trong Bang Hội khi tham gia Công Thành Chiến sẽ nhận được phần thưởng cá nhân
   • Bang Top 1: 1 huyền tinh cấp 8, 40 vạn đồng khóa, 80 vạn bạc khóa, 50 điểm danh vọng Đoàn Viên Dân Tộc
   • Bang Top 2: 1 huyền tinh cấp 8, 30 vạn đồng khóa, 60 vạn bạc khóa, 40 điểm danh vọng Đoàn Viên Dân Tộc
   • Bang Top 3: 2 huyền tinh cấp 7, 20 vạn đồng khóa, 40 vạn bạc khóa, 30 điểm danh vọng Đoàn Viên Dân Tộc
   • Bang Top 4: 2 huyền tinh cấp 7, 10 vạn đồng khóa, 20 vạn bạc khóa, 20 điểm danh vọng Đoàn Viên Dân Tộc

 

Chúc Quý đồng đạo có những trải nghiệm vui vẻ.

 

Đế Vương Kiếm Thế.