Images

Tính Năng Gia Tộc Và Nâng Cấp Số Lượng Thành Viên Gia Tộc

Ở phiên bản này tính năng “ Tự Ẩn “ ( thành viên vinh dự ) của gia tộc sẽ đóng

Thay vào đó sẽ áp dụng cơ chế nâng cấp Gia Tộc để tăng số lượng thành viên chính thức

Gia Tộc mới thành lập ban đầu sẽ mặc định là Gia Tộc Cấp 1 và có tối đa 40 thành viên chính thức

Khi tiến hành tham gia hoạt động thu thập các nguyên liệu để nâng cấp Gia Tộc sẽ tăng số lượng thành viên chính thức lên theo từng giai đoạn

Các thành viên trong gia tộc tham gia hoạt động tống kim sẽ nhận được số lượng mảnh “ Phong Ấn Gia Tộc” tùy theo số điểm tích lũy cá nhân

Mảnh Phong Ấn Gia Tộc Cách Thu Thập Cách Sử Dụng
Tích Lũy Tống Kim Đạt số điểm

 • 3000 điểm : 1 mảnh
 • 5000 điểm : 2 mảnh
 • 7000 điểm : 3 mảnh
 • 10000 điểm : 4 mảnh
 • 20000 điểm : 5 mảnh
 • Nộp 5000 mảnh phong ấn gia tộc cấp 1 vào phần “Cống Hiến” trong bảng F6 Gia Tộc
 • Tiến hành “Nâng Cấp” khi đã tích lũy đủ 5000 mảnh
 • Nâng cấp thành công gia tộc lên cấp 2 tăng số lượng thành viên chính thức lên tổng là 50 thành viên
Ghép từ mảnh cấp 1 thành mảnh cấp 2 tại NPC Mã Xuyên Sơn

Công Thức:

 • 2 mảnh Cấp 1 + 1 vạn bạc thường = 1 mảnh Cấp 2
 • Nộp 5000 mảnh phong ấn gia tộc cấp 2 vào phần “Cống Hiến” trong bảng F6 Gia Tộc
 • Tiến hành “Nâng Cấp” khi đã tích lũy đủ 5000 mảnh
 • Nâng cấp thành công gia tộc lên cấp 3 tăng số lượng thành viên chính thức lên tổng là 60 thành viên
Ghép từ mảnh cấp 2 thành mảnh cấp 3 tại NPC Mã Xuyên Sơn

Công Thức:

 • 2 mảnh Cấp 2 + 2 vạn bạc thường = 1 mảnh Cấp 3
 • Nộp 5000 mảnh phong ấn gia tộc cấp 3 vào phần “Cống Hiến” trong bảng F6 Gia Tộc
 • Tiến hành “Nâng Cấp” khi đã tích lũy đủ 5000 mảnh
 • Nâng cấp thành công gia tộc lên cấp 4 tăng số lượng thành viên chính thức lên tổng là 70 thành viên
Ghép từ mảnh cấp 3 thành mảnh cấp 4 tại NPC Mã Xuyên Sơn

Công Thức:

 • 2 mảnh Cấp 3 + 3 vạn bạc thường = 1 mảnh Cấp 4
 • Nộp 5000 mảnh phong ấn gia tộc cấp 4 vào phần “Cống Hiến” trong bảng F6 Gia Tộc
 • Tiến hành “Nâng Cấp” khi đã tích lũy đủ 5000 mảnh
 • Nâng cấp thành công gia tộc lên cấp 5 tăng số lượng thành viên chính thức lên tổng là 80 thành viên

Tính năng gia tộc đổi mới nhằm đem lại sự cạnh tranh trong từng gia tộc với nhau ! cũng như mang lại sự công bằng cho các thành viên trong cùng một gia tộc

Hy vọng sự thay đổi này mang lại làn sóng gank đua trong mỗi gia tộc nói riêng và mỗi bang hội nói chung

 

Chúc Quý đồng đạo có những trải nghiệm vui vẻ.

 

Đế Vương Kiếm Thế.