Images

 

Hoạt động vận tiêu bang hội nhằm thúc đẩy tinh thần đoàn kết keo sơn của anh em cùng Bang Hội

Thời gian hoạt động

 • hoạt động diễn ra vào các khung giờ trong ngày
  • 10h00 – 11h00 hàng ngày
  • 16h00 – 17h00 hàng ngày

Điều Kiện nhận nhiệm vụ vận tiêu

 • Chỉ Bang Chủ mới được nhận xe tiêu (các thành viên còn lại chỉ có thể bảo vệ xe tiêu của bang chủ)
 • Khi nhận xe tiêu sẽ bị hiệu ứng giảm tốc độ chạy, giảm tốc độ đánh
 • Có 3 loại xe tiêu :
  • Xe tiêu Huyền Thiết : Tiêu Hao 100 vạn đồng
  • Xe tiêu Bạch Ngân : Tiêu Hao 200 vạn đồng
  • Xe Tiêu Hoàng Kim : Tiêu Hao 300 vạn đồng
 • Trả nhiệm vụ vận tiêu tại map Quán Trọ Long Môn : tọa độ 202/252

Phần thưởng

 • Khi Bang Chủ hoàn thành nhiệm vụ vận tiêu thì tất cả các thành viên trong bang hội điều có thể nhận thưởng :
 • Phần thưởng xe tiêu
  • Huyền Thiết: tất cả thành viên bang hội nhận thưởng 1 huyền tinh cấp 5, 5 vạn đồng khóa, 5 vạn bạc khóa , 5 điểm Hoạt Động
  • Bạch Ngân: tất cả thành viên bang hội nhận thưởng 2 huyền tinh cấp 5, 10 vạn đồng khóa, 10 vạn bạc khóa , 6 điểm Hoạt Động
  • Hoàng Kim: tất cả thành viên bang hội nhận thưởng 3 huyền tinh cấp 5, 15 vạn đồng khóa, 15 vạn bạc khóa , 7 điểm Hoạt Động

Cướp Tiêu Bang Hội

 • Khi bang chủ nhận xe tiêu thì có thể bị các bang khác tiến hành PK để cướp xe tiêu
 • Khi cướp thành công xe tiêu xe nhận được vật phẩm “xe tiêu bị cướp” đổi vật phẩm xe tiêu bị cướp tại NPC Vận Tiêu Long Môn Trấn
  • Cướp xe tiêu Huyền Thiết nhận thưởng :50 vạn đồng
  • Cướp xe tiêu Bạch Ngân nhận thưởng :100 vạn đồng
  • Cướp xe tiêu Hoàng Kim nhận thưởng :150 vạn đồng

 

Chúc Quý đồng đạo có những trải nghiệm vui vẻ.

 

Đế Vương Kiếm Thế.