Images

Uy Danh Giang Hồ

Khi tham gia các hoạt động trong game bạn sẽ nhận được điểm Uy Danh Giang Hồ

 • Uy Danh Giang Hồ dùng để làm gì
  • Để tham gia hoạt động Săn Hải Tặc cần 20 điểm Uy Danh

Các hoạt động nhận được điểm Uy Danh Giang Hồ

 • Mỗi ngày uy danh giang hồ sẽ tự động giảm 2%, không vượt quá 20 điểm
Hoạt Động Điểm Uy Danh Giang Hồ/ Ghi Chú
Bạch Hổ Đường
 • Vượt ải BHĐ 1 tầng : +2 điểm
 • Tối Đa 1 tuần : 60 điểm
Tiêu Dao Cốc
 • Vượt Ải 2 Nhận: +2 điểm
 • Vượt Ải 2 Nhận: +4 điểm
 • Vượt Ải 2 Nhận: +10 điểm
 • Vượt Ải 2 Nhận: +16 điểm
 • Mỗi Tuần Tối Đa 100 điểm
Vượt Ải Gia Tộc
 • Tiêu diệt Boss Gia Tộc Oan Phủ Minh Hồn: + 5 điểm
Trứng Du Long
 • Sử dụng nhận : +2 điểm
Truy Nã Hải Tặc
 • Tiếp nhận nhiệm vụ tại NPC Hình Bổ Đầu, hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được 1 điểm, tối đa mỗi ngày 6 điểm, tối đa mỗi tuần 30 điểm
 • Uy danh chỉ nhận được khi nhận đúng nhiệm vụ theo cấp độ của nhân vật
Nhiệm Vụ Nghĩa Quân
 • Hoàn thành 10 nhiệm vụ đầu tiên nhận : +5 điểm
Chiến Trường Tống Kim Tham gia đến hết trận Tống-Kim và đạt đủ điểm tích lũy Tống-Kim

 • 3.000 điểm trở lên nhận : +8 điểm
 • 5.000 điểm trở lên nhận : +10 điểm
 • 7.000 điểm trở lên nhận : +15 điểm
 • 10.000 điểm trở lên nhận : +20 điểm
 • Mỗi tuần tối đa 180 điểm
Thi Đấu Môn Phái
 • Hạng 1 nhận 30 điểm, hạng 2 đến 4 nhận 20 điểm, hạng 5 đến 8 nhận 10 điểm, hạng 9 đên 16 nhận 6 điểm
 • Mỗi tuần tối đa 60 điểm
Đoán Hoa Đăng
 • Nhận thưởng 30 điểm
Khiêu chiến Võ Lâm Cao Thủ 55/75/95 Tổ đội tiêu diệt được boss sẽ nhận được điểm Uy Danh

 • Boss 55: 2 điểm
 • Boss 75: 3 điểm
 • Boss 95: 5 điểm
Tranh Đoạt Lãnh Thổ
 • Bang hội có 1 lãnh thổ thành viên đủ 800 điểm công trạng nhận 30 điểm
Quân Doanh
 • Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến nhận: 6 điểm
 • Hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến nhận: 4 điểm
Vận Tiêu Bang Hội
 • Bang hội hoàn thành nhiệm vụ vận tiêu : nhân 5 điểm uy danh

 

Chúc Quý đồng đạo có những trải nghiệm vui vẻ.

 

Đế Vương Kiếm Thế.