Images

Hệ Thống Xếp hạng Phi Phong

Xếp hạng phi phong sẽ diễn ra vào lúc 00h00 hàng ngày sau khi Sever Open được 3 ngày

Có 3 loại điểm vinh dự có thể tiến hành xếp hạng phi phong như sau:

Cấp Phi Phong Điểm Vinh Dự Tài Phú Điểm Vinh Dự Thủ Lĩnh Điểm Vinh Dự Võ Lâm
https://i.imgur.com/qkPm4SV.png 600 Điểm 600 Điểm 60 Điểm
https://i.imgur.com/92qexQq.png 1.000 Điểm 1.000 Điểm 100 Điểm
https://i.imgur.com/S8CHRqd.png 1.500 Điểm 1.500 Điểm 150 Điểm
https://i.imgur.com/jSOJXrU.png 3.000 Điểm 3.000 Điểm 300 Điểm
https://i.imgur.com/53x6JkB.png 6.000 Điểm 6.000 Điểm 600 Điểm
https://i.imgur.com/Rq8yNfL.png 12.000 Điểm 12.000 Điểm 1.200 Điểm
https://i.imgur.com/kHm9z2e.png 24.000 Điểm 24.000 Điểm 24.00 Điểm
https://i.imgur.com/EHEELRQ.png 60.000 Điểm 60.000 Điểm 6.000 Điểm
https://i.imgur.com/WTOTWht.png 120.000 Điểm 120.000 Điểm 12.000 Điểm
https://i.imgur.com/952pCvv.png 300.000 Điểm 300.000 Điểm 30.000 Điểm

Sau khi cập nhật xếp hạng phi phong bạn có thể mua phi phong theo cấp độ xếp hạng tại NPC Tiền Trang

Chúc Quý đồng đạo có những trải nghiệm vui vẻ.

 

Đế Vương Kiếm Thế.